Tygodnik

Jak powstało księstwo ziębickie?

Jak powstało księstwo ziębickie?

Współczesny powiat ząbkowicki to dawniejsze księstwo ziębickie. Jak doszło do jego wyodrębnienia się na mapie Polski? Kto się w to zaangażował w szczególności i kto przyłożył rękę do wyszczególnienia tak ważnego z perspektywy czasu zakątka naszego malowniczego kraju? Wszystkiego dowiesz się po lekturze dalszych akapitów poświęconych tematyce formowania się i historii księstwa ziębickiego.
Bardzo istotnym punktem w dziejach historycznego księstwa ziębickiego okazała się ścisła końcówka trzynastego stulecia. Dokładniej rzecz biorąc warto nadmienić, że nie bez znaczenia był stricte rok 1290, ponieważ to właśnie w tym momencie ziemia ząbkowicka stała się teren zarządzanym przez Bolka I Surowego. To on pełnił wówczas funkcję księcia świdnicko-jaworskiego. Niemniej jednak zaledwie trzynaście lat po tym wyżej wymienionym przełomowym momencie, Bolek I Surowy zmarł, a wszystkie zarządzane przez niego terytoria przeszły w posiadanie jego kilku synów, stając się terenami zarządzanymi przez nich wspólnie.

Ostatecznie jednakże niewiele później, bo jakieś kilkanaście lat po tym fakcie doszło do wyodrębnienia księstwa ziębickiego z omówionych wyżej terytoriów. Jego prężny i dynamiczny rozwój nastąpił przede wszystkim w czternastym stuleciu. W zasadzie teren dawnego księstwa ziębickiego to cały aktualny teren powiatu ząbkowickiego. Władcą ziem został natomiast książę zwany przydomkiem Bolko II. W okresie między 1327 a 1329 natomiast ówczesny czeski zarządzający, którym był Jan I Ślepy wywodzący się z dynastii Luksemburgów, złożył hołd lenny między innymi władcy ziębickiemu.
Artykuł dzięki:

Share this post