Turystyka

Turystyka kwalifikowana

Turystyka kwalifikowana

Turystyka jest dość ściśle połączona z różnymi sportami. Obecnie coraz większa liczba osób zainteresowana jest uprawianiem różnych sportów w sposób amatorski. Takie osoby również podczas organizowania wypoczynku wakacyjnego zainteresowane są możliwościami korzystania z uprawiania sportu. W zależności od tego, jaki sport chcemy uprawiać musimy decydować się na wybór innego miejsca pod organizację wakacji. Nie bez znaczenia jest również nasze doświadczenie, które posiadamy w zakresie umiejętności związanych z uprawianiem danego sportu.

Przy sportach ekstremalnych, związanych z wodą, jak surfing, czy kajakarstwo mówimy często o turystyce kwalifikowanej. Wyjazdy powiązane z uprawianiem takich sportów związane są z koniecznością posiadania przez osoby, które organizują takie wycieczki odpowiednich kwalifikacji, czyli uprawnień. Jest to ważne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa na rzecz uczestników danego wyjazdu. Takie potwierdzone kwalifikacje konieczne są podczas organizowania wspinaczek górskich, obozów przetrwania.
Artykuł dzięki:

Share this post